THỜI TRANG THÁNG HẠ

THỜI TRANG THÁNG HẠ_Thơ Xướng HọaThoi Trng

THỜI TRANG THÁNG HẠ 

Cũn cỡn chao ôi đẹp nắng hè

Lòi chân lộ rốn lãng lờ khoe

Tao nhơn, mặc khách tha hồ tả

Thục nữ, thuyền quyên khe khẽ lòe

Vẻ đẹp Trời cho mà chẳng ngắm !

Ngày mai Chúa gọi giám không nghe?

Thời trang tháng hạ say thi sĩ

Tiếc mực khô rồi, bút cũng toe

Cóc QT  (TP)

Họa: NÓNG HƠN TRƯA HÈ

Phô trương vẻ đẹp nắng trưa hè

Áo mỏng quần the để lộ khoe

Mỹ nữ tha hồ phô vóc dáng

Thi nhân mặc sức tả thân lòe

Ngang nhiên yểu điệu bày nhan sắc

Phớt tỉnh gồng mình rửa mắt nghe

Cõi tạm không còn lâu mấy chốc

Say tình ngưỡng mộ dẫu rằng toe

ĐNN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.