Lỗi Hẹn Thề_Nguyễn Phiến

Loi Hen The

LỖI HẸN THỀ

Tôi tìm em buổi cuối ngày hè
Thôn xóm im lìm chẳng tiếng ve
Nhà cũ xác xơ còng mái lá
Ngõ xưa xiêu vẹo trơ hàng tre
Ngoài sân hiu hắt cây cành rũ
Bên cửa lặng lờ rèm liếp che
Gõ cửa hỏi người đâu chẳng biết
Tìm em thôi đã lỗi lời thề

Nguyễn Phiến

Bài này đã được đăng trong Tác Giả, Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.