Thơ Xướng Họa K1_ Chuyện Tình An tenna

 

 

Xướng: NHẠC SĨ AN(TENNA) HỒI HƯƠNG

Nhạc sĩ An (ten) bước xuống ga,
Va ly đầy ắp đẩy khuân ra.
Cổ cồn áo thụng cười toe toét,
Giầy bóng quần đen hát lá la.
Trong túi sẵn bài ca nịnh boóc,
Trên tay có chút đô làm quà.
Phen này ắt hẳn ông vinh hiển,
Đi bán ăng ten sướng quá ta.

CX/NĐT

Họa 1:    Nhà Từ Thiện Antenna

Ông An nhạc sĩ tới nhà ga
Hành lý một xe mới đẩy ra
Vui sướng tay đưa chào hí hửng
Ung dung chân bước hát xồn la
Giả danh từ thiện thu nhiều bạc
Nịnh hót hải quan dúi ít quà
Có nhớ những ngày trong “cải tạo”
Chỉ vì cơm cháy hại phe ta
Cóc QT-TP

Họa 2:    Làm Từ Thiện

Lâu ngày bếp cũng cạn hơi ga
Làm thiện đâu cần xuất của ra
Gom góp bạc tiền không kẻ cản
Phát phân bao bị chẳng ai la
Lòng nhân biết mấy cung cầu đủ
Dạ xót bao nhiêu thỏa mãn quà
Cứ thế vô tình nuôi dưỡng ác
Giàu sang chúng nó chắc hơn ta

Cóc Ươn DNN

Họa 3:    Đội Vũ Lập Công

Đội Vũ hô hào cuốc hết ga
Tù nhân quá mệt thở không ra
Kiếm ăn cải thiện An ten báo
Đổi chát linh tinh quản giáo la
Lúc trước trong tù lo điếu đóm
Bây giờ từ Mỹ về dâng quà
Sơn Thương bức tử thù còn đó
Một ký khoai mì nỡ hại ta

Cóc Khô PQN

Họa 4:     Mặt Dày

Mặt dày họ Vũ xuống sân ga,
Tay đẩy va ly chân bước ra.
Dăm đứa hải quan tìm nhạc lậu,
Mấy con thuế vụ xét đô la.
Miệng cười nịnh bợ, khen ơn đảng,
Mắt liếc đong đưa, biếu chút quà.Quen thói gia nô nề nếp cũ,
Sớm đầu tối đánh hại phe ta.
Cóc Huế – TPK

Họa 5:    Áo Tu 

Nhìn ông hớn hở ở sân ga
Ái ngại lòng tôi nghĩ chẳng ra
Về nước cóc cần ai phản đối
Kiếm tiền bất kể kẻ hò la
Tu hành thực đức đừng khoe áo
Việc thiện thành tâm chớ ỷ quà
Tích cũ còn kia chưa gột sạch
Trăm năm bia miệng cõi người ta

Cóc Chầu Rìa NCM

Họa 6:  Bài “Không Tên” Lần Chót

Ngày về An Vũ đợi sân ga
Nhìn thấy người quen vội bước ra
Xuất ngoại đã gieo thù khắp chốn
Hồi hương nay gặt hận bao la
Niềm tin nào đổi bằng tiền bạc
Danh dự khó mua bởi cáp quà
Đa sĩ chẳng bù đơn sỉ nhục
Cung đàn âm điệu oán hờn ta

Cóc Biển LVT. (FL. 15.8.2017)

Họa 7 :    Dẹp Nó Đi

Hý hửng Thành An bước tới ga,
Chất đầy hành lý đẩy xe ra
Vẫy tay mặc kệ ai than vãn
Cười toét chẳng cần người chửi la
Bên Mỹ ẩn danh làm việc thiện
Quê nhà lộ diện hiến dâng quà
Hãy mau dẹp Việt gian thầy Sáu
Đừng để yên thân bách hại ta

Cóc Ớt TQN.

Họa 8:     Hỉ Xả

Một chuyến tàu đời biết mấy ga ,
Trạm nào vinh nhục khó lần ra !
La chê bợ đít oằn lưng ngựa ,
Ngựa mỉa đội quần thối tóc la .
Nghe được chung quanh bao mẩu chuyện ,
Hiểu gì sau trước những phần quà ?
Nhan Hồi Khổng Tử còn than thở ,
Hỉ xả cho người đức của ta .

Cóc Chát LHN

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.