Nhạc Vu Lan

Nhân Mùa Vu Lan sắp tới , thân mến mời các bạn lắng lòng thưởng thức các nhạc phẫm nói về Cha Mẹ được chọn lọc trong slideshow dưới đây.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.