K1 Đinh Văn Hạp đến Little Saigon

K1 Đinh Văn Hạp đến Little Saigon

Vừa qua, K1 Đinh Văn Hạp aka “Tóc Gió Thôi Bay” đã có mặt tại Little Saigon, Nam CA, để tham dự tiệc cưới của ái nữ AC Nhữ Đình Toán + Ngọc Dung. Nhân dịp này, Tóc Gió Thôi Bay đã có dịp gặp gỡ các bạn ta và một số Niên Trưởng tại vùng này. Dưới đây là những hình ảnh về bạn Hạp trong chuyến đi này CNN cóp nhặt được từ Album ảnh của bạn Võ Thiệu:

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.