BTC Bắc CA giới thiệu chương trình du ngoạn ngày 10/9/2017

  Các bạn thân mến, mấy hôm nay mình an dưởng chờ bác sĩ soi ruột xem có cái gì trong đó không. Kết quả là không có gì và đây là lần soi ruột già cuối cùng của minh. Đó là nhờ ăn rau củ đấy các bạn ạ.

Bửu Hồng cứ nằng nặc yêu cầu CNN giới thiệu chương trình du ngoạn nầy đến rộng rãi các bạn, mặc dù bạn Đinh văn Hạp cho biết là đầy một xe rồi.
Nhưng theo mình xem qua thì thấy đây là chuyến du ngoạn rất hấp dẫn nên đi các bạn ạ. Nếu chúng ta ghi tên thêm thì chắc BTC cũng sẳn lòng order cho chúng ta một xe nữa đi cho vui. Vậy các bạn hãy lẹ tay ghi danh nhé để BTC thu xếp cho kịp.
CNN
Du ngoạn

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.