Daily Archives: Tháng Mười 4, 2017

Phút Cuối với tiếng hát của một cô dâu K1

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẫm “Phút Cuối” với tiếng hát của một cô dâu K1_ Phu nhân K1 Đặng Khắc Bích San Jose  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phút Cuối với tiếng hát của một cô dâu K1