Daily Archives: Tháng Mười 20, 2017

Hình ảnh K1 Nam Cali thăm viếng Tang lễ Trương Công Ân

Hình ảnh thăm viếng tang lễ bạn TRƯƠNG CÔNG ÂN. Hình ảnh :Vỏ Thiệu. Các bạn có thể xem đầy đũ hình ảnh do bạn Thieu Vo cung cấp ở trong link dưới đây https://photos.app.goo.gl/nLM6x5vbyJY4Sszl2

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh K1 Nam Cali thăm viếng Tang lễ Trương Công Ân