Daily Archives: Tháng Mười 23, 2017

Trả Nợ Tình Đầu_Nguyễn Phiến

TRẢ NỢ TÌNH ĐẦU Anh còn mang nợ tình em Hồn hoa một thuở trinh nguyên một thời Nợ em cái buổi đầu đời Hoa lòng vừa chớm nụ cừơi nguyên sơ Ngập ngừng dáng dấp ngây thơ Má hồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trả Nợ Tình Đầu_Nguyễn Phiến