Daily Archives: Tháng Mười 17, 2017

Phân Ưu _ K1 Trương Công Ân

Thưa các bạn K1 , Như đã đưa tin, K1 Trương Công Ân đã vĩnh viễn ra đi vào lúc chiều tối ngày 14/10/2017 tại Westminster, Nam CA. Linh cữu bạn hiện quàn tại Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu _ K1 Trương Công Ân