Daily Archives: Tháng Mười 19, 2017

Danh Sách Phúng Tang K1 Trương Công Ân

Thưa các bạn, Vào lúc 11g30 sáng nay, Thứ Năm 19/10/2017, tôi và một số khá đông các bạn K1 tại Quận Cam, trong đó có cả NT Trần Minh Công, đã có mặt tại Nhà Quàn Melrose Abbey Memorial … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Danh Sách Phúng Tang K1 Trương Công Ân

Vài Hàng Vĩnh Biệt Bạn Trương Công Ân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vài Hàng Vĩnh Biệt Bạn Trương Công Ân