Tin vui đầu năm của k1

Các bạn Khóa 1 thân,

Trong buổi họp mặt tân niên chào đón K1 Lê Văn Thao về định cư tại Houston,  những anh chị em khóa 1 tại Houston trưa hôm nay (6/1/2018) gồm: Nguyễn Văn Tăng và chị Bông, Nguyễn Ngoc Kính, Lê Văn Phú và chị Kim Oanh, Lê Văn Thao và chị Ân, Ngô Thị Lành và anh Lê Lang, Lê Phát Minh và Ngọc Lệ. Nhân dịp này anh chị em quyết định sẽ nhận lãnh trách nhiệm tổ chức ngày Họp Mặt Khóa Một năm 2018.
Sau khi thảo luận chọn thời gian tổ chức cho thuận tiện: Thời tiết mát mẻ ít mưa, giá phi cơ giá rẻ, giá du thuyền rẻ v.v…. toàn thể anh chị em quyết định đưa ra đề nghị đến anh Trưởng khóa và toàn thể anh chị em quyết định (Ngoài ra anh em nhận thấy trong tháng 7, 8 vé phi cơ mắc và thời tiếc nóng, tháng 8, 9 và 10 là mùa bảo tố) cho nên đưa ra đề nghị:
– Đề nghị 1: Tổ chức vào ngày Thứ Sáu 11 và Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2018  (Vì Bữu Hồng nói dự trù đi đám cưới đứa cháu vào đầu tháng 5 nên đưa ra đề nghị 2). Sau ngày họp mặt anh chị em nào muốn tham dự đi du thuyền 5 đêm 6 ngày khởi hành ngày Thứ HaI 14 tháng 5 năm 2018, với giá 419 mỹ kim một người.

– Đề nghi 2: Tổ chức vào ngày Thứ Sáu 27 và Thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2018. Sau ngày họp mặt anh chị em nào muốn tham gia du thuyền 5 đêm 6 ngày, khởi hành ngày Thứ Hai 30 tháng 4 năm 2018 với giá 319 mỹ kim mỗi người.

Trong phiên họp này Lê Phát Minh, Ngô Thị Lành và Lê Văn Thao xung phong đóng góp vào quỹ tổ chức họp mặt khóa 1 mỗi người 400 mỹ kim, tổng cộng sơ khở quỹ tổ chức được 1200 mỹ kim.

Xin anh Trưởng khóa một và anh Vinh thông báo đên tất cả anh chị em khóa một cho ý kiến quyết định để anh chị em trong Ban Tổ Chức xúc tiến.

Lê Phát Minh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.