Đề Nghị Tổ Chức Hội Ngộ K1 tại Houston Texas

Các bạn K1 thân mến,

Tôi vừa nhận được điện thoại của K1 Lê Phát Minh nói chuyện
v/v tổ chức Mọp Mặt K1 2018 ở Houston (TX) như sau:

– Họp Mặt K1 2018 sẽ tổ chức vào 2 ngày 23 & 24/6/2018 tại Houston (TX) vì những lý do như sau:

1- Không tổ chức vào Tháng 4 vì đó là Mùa Quốc hận – Tháng Tư Đen

2- Không tổ chức vào Tháng 5 vì trùng với Đại Hội của Tổng Hội CSQG tổ chức tại Nam Cali vào cuối tháng này.

3- Không tổ chức vào Tháng 7 & 8 vì 2 tháng này ở Houston hay có mưa bão và thời tiết rất nóng.

4- Không nên tổ chức vào Tháng 9 vì là mùa tựu trường, các cháu đi học lại, nhiều bạn K1 sẽ bận phải đưa đón các cháu nội ngoại đi học.

5- Chỉ còn thuận tiện tổ chức vào Tháng 6 vì thời tiết tương đối chưa nóng lắm, chỉ kẹt cùng thời gian với đại hội của CHS Cường Để ; nhưng để không trở ngại cho 2 Con Gà Tre (đực và mái) vì phải bận rộn ở trong BTC/CHS Cường Để, bạn LPM sau khi tham khảo các bạn khác ở Houston đã đề nghị chọn ngày 23 & 24/6/2018 (sau đại hội của CHS Cường Để một tuần).

Tôi thấy đề nghị của bạn LPM cũng hợp lý. Vậy, nếu các bạn không phản đối, thì coi như chúng ta sẽ chọn ngày 23 & 24 tháng 6, 2018 để tổ chức Họp Mặt K1 2018. Bạn LPM và các bạn K1 ở Houston sẽ cho biết chương trình cụ thể sau.

Thân ái,

Nhữ Đình Toán

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.