Mail của Cựu trưởng khối CSĐB Nguyễn Mâu

Hoà và Thụy thân mến : Anh đã quá già, ngoài 86, tai điếc nặng không xử dụng đ/t nữa, máy trợ thính không giúp được bao nhiêu. Mọi liên-hệ chỉ bằng EMail. Anh quyết định lui hẳn vào ẩn dật tuyệt đối và triệt để : không ra khỏi nhà nửa bước, không dám dự tiệc tùng hay lễ lộc chỉ ngại khi đến dự nếu xảy ra tai biến lại làm khỗ anh em. Nghỉ cho cùng : tất cả chỉ là hư danh và phù phiếm. Ngẫm lại dĩ-vãng, anh cảm thấy an lòng không ân hận vì chẳng bao giờ nhận  hối lộ, đồng lõa với tham nhũng và cũng chẳng hề xử-lý hồ đồ hại người vô tội đẩy họ và gia-đình họ sang hàng ngũ đối phương, phân minh giữa chống chiến-tranh và chống ViệtNam Cọng Hòa. Ngày cuối cùng ở Saigon anh uất hận thấy họ có những bao bố chỉ xanh dung tích 100kgr chứa đầy giấy bạc 500Đ VNCH. Thanh niên Mỹ và Việt không thể chết cho tham nhũng hoành hành. . . Anh viết đã dài, Cảm ơn anh em vẫn nhớ đến anh. Nhân dịp, xin chúc tất cả anhchịem  một Mậu Tuất bình an và hạnh phúc như ý.

 Trân trọng : Nguyễn Mâu 

 Xin vui lòng chuyển lời đến tất cả .  

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.