Tự Trào_Cóc Mít (SuốtNguyễn)

TỰ TRÀO
Chính danh CÓC Mít, ních nêm DỪA, (1)
Nhát thoáng nhìn qua thấy… Khó ưa??
Coi vậy chớ mà… Tình nghĩa lắm!
Đủ đầy nếp tẻ… Nguyện xin thưa.
Đồng Môn canh cánh luôn ghi nhớ,
Bằng Hữu tình thâm vẫn có thừa.
Thiền lý quan san dù cách trở!!
Vẫn lòng HOÀI NIỆM KHÚC TÍNH XƯA!!

CÓC MÍT (Nguyễn Văn Suốt)

Chú giải:(1) biệt danh -nickname-Cóc Dừa-
là của Anh VINH “phong” cho đó.(!!?).

Họa:

Đáp lời bạn Suốt:

TÌNH HỌC VIỆN

Cóc Mít hay là ông Đạo Dừa,
Cũng là chàng Suốt lắm người ưa.
Số xui cam chịu không than vãn,
Phận rủi thôi đành chẳng kiện thưa.
Bằng hữu thương yêu nào có thiếu,
Đồng môn tình nghĩa quá dư thừa.
Vòng tay Học Viện đang dang rộng,
Vang vọng trong tim khúc nhạc xưa.
NĐT

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.