Mừng Thượng Thọ 8o_Đạt Nhân

LGT: Hầu hết các bạn K1 chúng ta ai cũng đã ngoài “bảy bó”, tuy nhiên trong số đó cũng có vài bạn “ăn gian” nên nay đã ngót nghét 80 như bạn Lê Văn Thuận, bút danh Đạt Nhân, vừa gởi cho CNN 2 bài thơ “Mừng Thượng Thọ” nhân sinh nhật thứ 80 của bạn (11/11/2018).

K1 LV Thuận MỪNG THƯỢNG THỌ
Đếm tuổi tôi nay tám chục vừa
Qua bao chết, sống đọng sàn sưa
Căng buồm ngược gió, thuyền chao đảo
Gác mái xuôi dòng, nước đẩy đưa
Đất hứa cưu mang thân phận lão
Quê nhà san sẻ nghĩa tình xưa
Mong sao sống khỏe rồi quy lẹ
Chẳng níu ngày qua hiện hữu thừa
Orlando 11.11.2018
ĐẠT NHÂN

NGÔNG 80
Thì ra tám chục sắp qua rồi
Vượt mức trăm năm cũng dễ thôi
Sự nghiệp mong manh nhanh nhẹ lướt
Ân tình sâu đậm dần dà trôi
Trần gian hết chỗ chen chân đứng
Tiên cảnh còn nơi đặt ghế ngồi
Bách tuế thư mừng mời khắp cả
Thiên đình đến dự, cử Thiên Lôi
ĐẠT NHÂN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.