Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở New York

Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn 2018 ở New York

Ngày 22/11/2018 vừa qua, nhân ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving, một cuộc diễn hành đã được công ty bán lẻ  Macy’s tổ chức tại thành phố New York,  Đây là cuộc diễn hành truyền thống nhân mùa Lễ Tạ Ơn ở thành phố này đã gần 100 năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc diễn hành Thanksgiving ở New York năm nay:

This slideshow requires JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.