Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020

Kính gởi quí thân hữu cao niên,

 Nhân tết Tây 2020, Lão tôi thân kính gởi đến quí cụ niên trưởng cùng quí vị “cổ lai hy” bài thơ khai bút tưa đề NHỚ XƯA để thay lời chúc đầu năm 2020. Đặc biệt Lão tôi kính tặng riêng quí cụ cùng tuổi thượng thọ tám mươi mốt với tác giả.

                            NHỚ XƯA

           Tám mốt tâm như,vóc dáng sờn

           Dễ gì mưới tám nhớ thương hơn

           Nhớ chiều làng cũ mây lam quyện

           Thương nắng trường xưa áo trắng vờn

           Nhớ lúc lìa quê sầu uất hận

           Thương hồi bỏ nước nuốt căm hờn

           Tiền nhân cứu quốc Diên Hồng hội

           Bô lão bừng bừng khí hỏa sơn

                       Orlando 1.1.2020

                           ĐẠT NHÂN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.