Xin đừng dùng chữ VC_St

Image result for chữ nghĩa VC

Ngôn từ Việt Cộng viết sai

Xem hoài, nghe mãi có ngày sẽ quen

Quen rồi thì chấp nhận liền

Bỗng nhiên giống chúng nửa điên nửa khùng

Là người chống cộng tới cùng

Quyết không chuyển tiếp hay dùng chữ sai

“Lầu Năm Góc” chúng quen xài

“Tàu sân bay” nữa, đúng ngay chữ xàm

Lại còn “Nhà Trắng”, “tham quan”,

Rồi thêm “hộ chiếu”, chữ toàn ngây ngô

Đừng quên thí nghiệm Pavlov

Nghe hoài rồi sẽ nhiễm vô cái đầu!

(Không rõ tác giả)

Xin dùng chữ đúng ngày xưa

Ngôn từ Việt Cộng nói bừa, viết sai

Cũng đừng chuyển tiếp tin, bài

Do Vi Xi viết toàn xài chữ ngu

Là người từng chống cộng thù

Không dùng, không chuyển ngôn từ Vi Xi

ĐH

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.