Daily Archives: Tháng Hai 4, 2020

Gởi tặng bạn TPK và Cẩm Y

Mời các bạn thưởng thức Nhạc phẩm “TA VỚI HUẾ”. Thơ của thầy Thích Phước Toàn,  bút hiệu Tuệ Minh, Huy Phước phổ nhạc.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gởi tặng bạn TPK và Cẩm Y