Daily Archives: Tháng Hai 17, 2020

Tuởng nhớ anh Nguyễn Văn Biên/K1 HVCSQG

Để tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Biên/K1HVCSQG, đã bị CS hành quyết tại trại tù ở Cả Môn/Kiến Tường. Một người mà lúc nào cũng đong đầy  tình yêu thương dành cho vợ và con. Một người bạn mà tôi không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuởng nhớ anh Nguyễn Văn Biên/K1 HVCSQG