Daily Archives: Tháng Hai 29, 2020

Đề phòng dịch cúm Covid-19

(BÁC SĨ USA CHỈ CÁCH PHÒNG VIRUS CORONA) (HNPĐ): Bác sĩ USA chỉ cách phòng virus Corona. Cô tôi ở Cali vừa gửi hướng dẫn của bác sĩ gia đình Hoa Kỳ về dịch do virus Corona gây ra. Xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đề phòng dịch cúm Covid-19