Daily Archives: Tháng Hai 10, 2020

Thơ Đường Xướng Họa

Mình mới nhận được  một slide show gồm các bài thơ đường xướng họa của một số tác giả trong đó có con gà què LHN với đề tài ” Tết qua rồi”  cuối vận “eo”. Mình đã post lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường Xướng Họa