Daily Archives: Tháng Hai 21, 2020

Chuyện giả tưởng: Đối thoại Trump và TT Phúc

– Ê Trum, nghe nói mày “mần cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” hay quá, bày cho tao “mần cho nước Việt vĩ đại trở lại” với coi ! – Tụi mày có “vĩ đại” hồi nào đâu mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện giả tưởng: Đối thoại Trump và TT Phúc