Daily Archives: Tháng Sáu 10, 2020

Thư của Tổng giám mục Tòa Thánh Carlo Maria Viganò gởi TT Donald Trump

Chủ nhật, Ngày 7 tháng 6 năm 2020 Thưa Tổng Thống, Trong những tháng ngày gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự hình thành của hai mặt đối lập nhau mà tôi mô tả như trong Kinh Thánh: những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư của Tổng giám mục Tòa Thánh Carlo Maria Viganò gởi TT Donald Trump