Daily Archives: Tháng Sáu 16, 2020

Thơ TPK

HỠI ÔI Nước Mỹ ngày nay loạn qúa rồi Màu da chỉ cái cớ mà thôi Dựng nên luận tội hòng dành ghế Xúi bẩy biểu tình để soán ngôi Chính khách mưu mô gây bất ổn Côn đồ lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ TPK

Hàng Ngàn Du Thuyền Diễn Hành Chào Mừng Sinh Nhật TT Trump ở Florida

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hàng Ngàn Du Thuyền Diễn Hành Chào Mừng Sinh Nhật TT Trump ở Florida

Hãy nghe người da đen nói như thế nào về cuộc bầu cử sắp tới?

   

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy nghe người da đen nói như thế nào về cuộc bầu cử sắp tới?