Daily Archives: Tháng Sáu 20, 2020

Công nghệ Deepfake là gì?_Lê Tấn Tài

Tìm hiểu Công nghệ Deepfake Trí tuệ con người đang dần dần bị “trí tuệ nhân tạo” (AI=Artificial Intelligence) thay thế trong khá nhiều lãnh vực như chơi cờ vua, dịch thuật, y tế trị liệu, xử lý dữ liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Công nghệ Deepfake là gì?_Lê Tấn Tài