Daily Archives: Tháng Sáu 5, 2020

Tìm hiểu: ANTIFA là gì? (St)

ANTIFA LÀ GÌ ? (Dịch từ FB một người Mỹ): Đó là một âm mưu đã được vạch sẵn bởi bọn Cộng Sản đã kích động những kẻ côn đồ tại khắp các thành phố mà kẻ nắm chính quyền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm hiểu: ANTIFA là gì? (St)

Thơ Lê văn Thuận (FL)

 Hai Bạn NGƯU ÁNH cùng quí bạn ĐỒNG MÔN thân, Tin quí bạn hay. Qua cơn bạo bịnh,gần bốn tháng điều dưỡng sức khỏe của tôi nay đã đỡ tuy còn phải tập đi bộ.  Nhận được Thư Ngỏ của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Lê văn Thuận (FL)