Daily Archives: Tháng Sáu 19, 2020

Từ GHÉT đến CUỒNG Trump_Lâm Mạnh Di

Tôi ít khi nghe diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Mỹ.      Nhưng với Trump là ngoại lệ. Trong cái giá buốt của thủ đô Washington, nhìn TV xem Trump sẽ nói gì trước hết chỉ vì tò … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ GHÉT đến CUỒNG Trump_Lâm Mạnh Di