Daily Archives: Tháng Mười 6, 2020

Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN_Nguyễn Văn Hiệp

Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN Theo định nghĩa chung chung của một số nhà Ngôn ngữ học thì Nói lái là nói bằng cách giao hoán âm đầu vần và thanh điệu hoặc trật tự của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN_Nguyễn Văn Hiệp