Daily Archives: Tháng Mười 17, 2020

CHUYỆN TÌNH H.O. : CHỊ NGUYỆT_Tác giả: Cửu Long

  Chuyện tình thời chinh chiến: CHỊ NGUYỆT (Tác giả Cửu Long: Viết theo lời kể của một H.O) (Câu chuyện thật của người trong cuộc và những thương tâm cho những nhân vật chính.)  Chị tên Nguyệt, lúc đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYỆN TÌNH H.O. : CHỊ NGUYỆT_Tác giả: Cửu Long