Daily Archives: Tháng Mười 1, 2020

THƯ CÁM ƠN của K7-HVCSQG v/v trợ giúp K7 Nguyễn Thành (VN)

Thân kính gửi quý Niên Trưởng cùng quý đồng môn Học Viện CSQG, Không lâu trước đây anh em Khóa 7 Cựu SVSQ Học Viện CSQG gửi thư đến quý Niên Trưởng và anh em đồng môn các khóa kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƯ CÁM ƠN của K7-HVCSQG v/v trợ giúp K7 Nguyễn Thành (VN)