Daily Archives: Tháng Mười 7, 2020

Chồng Em Bắc Kỳ 54_Jeanne K.

Chồng Em Bắc Kỳ 54 Jeanne K. Người Sài Gòn phân người Bắc vào Nam thành hai loại, loại vào Nam năm 1954 và loại vào Nam sau sự kiện 30/4/1975. Sau khi phân chia như vậy, họ coi người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chồng Em Bắc Kỳ 54_Jeanne K.