Daily Archives: Tháng Mười 29, 2020

LÒNG HEO và Rượu CORDON BLEU_Thiên Lôi Miệt Dưới

LÒNG HEO Và Rượu CORDON BLEU Thiên Lôi Miệt Dưới Ảnh minh họa lòng heo của CPFFoods. Người Tây phương có câu ngạn ngữ “Những tư tưởng lớn thường gặp nhau”, áp dụng vào trường hợp khongquan2 và người viết quả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở LÒNG HEO và Rượu CORDON BLEU_Thiên Lôi Miệt Dưới

CÁI GIÁ DẠY MÔN SỬ ĐỊA_Nguyễn Thị Cỏ May

Cái giá dạy môn Sử Địa Nguyễn thị Cỏ May Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d’Aulne nơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁI GIÁ DẠY MÔN SỬ ĐỊA_Nguyễn Thị Cỏ May