Daily Archives: Tháng Mười Một 1, 2020

Cơm và Phở

Hôm nay bổng dưng được kết nối với các bạn ở Nam Cali. Mỗi lần nghe phone báo có tin nhắn thì được biết các bạn già lâu nay vì covid-19 cầm chân trong nhà ăn cơm thiu cơm hẩm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cơm và Phở