Daily Archives: Tháng Mười Một 29, 2020

VIẾT CHO TUỔI 30: TUYÊN NGÔN NIỀM TIN_Nguyễn Tường Tuấn

TUYÊN NGÔN NIỀM TIN Cùng hoàn cảnh với hằng trăm ngàn anh chị em Việt Nam, chúng tôi đến miền đất hứa mang tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với tư cách những di dân tỵ nạn chính trị hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VIẾT CHO TUỔI 30: TUYÊN NGÔN NIỀM TIN_Nguyễn Tường Tuấn

TẠ TỪ KHÚC_Nhạc Lê Hữu Nghĩa (Karaoke)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TẠ TỪ KHÚC_Nhạc Lê Hữu Nghĩa (Karaoke)