Daily Archives: Tháng Mười Một 19, 2020

NƯỚC MỸ KHÔNG CÚI ĐẦU_Nguyễn Tường Tuấn

Gần hai tuần trôi nhanh sau ngày bầu cử 3/11/20! Buổi sáng, qua khung cửa sổ, lá mùa thu, vàng úa rơi kín cả một khoảng sân, ẩm ướt nằm lên nhau. Lá rời cành, chỉ vài tuần trước đây, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NƯỚC MỸ KHÔNG CÚI ĐẦU_Nguyễn Tường Tuấn