Daily Archives: Tháng Mười Một 24, 2020

GIAN LẬN BẦU CỬ BẰNG PHẦN MỀM_Nguyễn Tấn Thành

Gian lận bầu cử bằng phần mềm rất dễ phát hiện , bởi phần mềm chạy trên một môi trường rộng thì để dấu vết trên đó thật nhiều , không có thời gian che giấu kịp Chúng ta sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIAN LẬN BẦU CỬ BẰNG PHẦN MỀM_Nguyễn Tấn Thành

Bầu cử 2020: Nghệ thuật đánh cắp _ The Epoch Times

Bầu cử 2020: Nghệ thuật đánh cắp Thứ ba, 24/11/2020 : The Epoch Times (Ấn bản Tiếng Việt) Một cuộc đảo chính đang diễn ra ở Hoa Kỳ ngay lúc này. Các quan chức được bầu ở quốc gia này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu cử 2020: Nghệ thuật đánh cắp _ The Epoch Times