Daily Archives: Tháng Mười Một 7, 2020

KẺ THUA CUỘC_FB Nguyễn Hưng Quốc

KẺ THUA CUỘC Cuộc bầu cử ở Mỹ đã kết thúc nhưng kết quả vẫn chưa được phân định. Chưa biết chắc ai sẽ thắng. Chỉ biết ít nhất hai kẻ thua cuộc. Thứ nhất là các cuộc thăm dò … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở KẺ THUA CUỘC_FB Nguyễn Hưng Quốc

TRỜI SẮP ĐẶT “LẠI THẤY ÁNH SÁNG”_Lưu Vĩnh Lữ

Trong mấy trăm năm qua, cứ 4 năm thì Nước Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống một lần. Rất hào hứng, rất náo nhiệt, nhưng có lẽ không lần nào như lần 2020 này, vừa hào hứng, vừa náo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TRỜI SẮP ĐẶT “LẠI THẤY ÁNH SÁNG”_Lưu Vĩnh Lữ

Phân Ưu K1 Phan Đại Quang

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu K1 Phan Đại Quang