Daily Archives: Tháng Một 9, 2021

Thơ Tứ Tuyệt- Xướng họa mừng Xuân mới

Thân mời quí lão Cóc họa lại 2 khổ tứ tuyệt để ăn Tết. Chúc vui.Cóc Chát   Xướng: XUÂN CẢM THÁN Trăng khuyết rồi tròn tròn mấy lượtXuân đi lại đến đến bao lầnHoa tươi từng lúc rơi từng cánhNgười … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Tứ Tuyệt- Xướng họa mừng Xuân mới