Daily Archives: Tháng Một 23, 2021

Tâm tình của K1 Tống Phước Kiên qua bài thơ “ĐI VÀO LỊCH SỬ”

Cuối tuần xin mời qúy NT các anh chị K1/HVCSQG cùng thân hữu đọc giải trí. Đây là một bài viết về TT Trump nên qúy vị nào không thích ông Trump thì đừng đọc. Tôi không phải là người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm tình của K1 Tống Phước Kiên qua bài thơ “ĐI VÀO LỊCH SỬ”