Daily Archives: Tháng Một 25, 2021

Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam ở Nam Hàn:

Bấm vào link ở dưới để xem những hình ảnh về Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam ở Nam Hàn: https://photos.google.com/share/AF1QipMbr3yxAslPoC9v46wTsZOQqDixtwbzhkXm23PAq1CkwlgvUZuKbckeVP_isSfPRw?fbclid=IwAR3iVeypubrM9LoPK_U0wkHaQ-mUI90jMrX1yDZc3BanEil47y25HQbSfdQ&key=c1o2SVFTNGxNNHNLQXhjUDNRY0YycTZoN0JEWkRB

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam ở Nam Hàn:

NHƯ MỘT GIÒNG SÔNG_Nguyễn Tường Tuấn

Như Một Giòng Sông (Nguyễn Tường Tuấn) Đời sống con người như một giòng sông, quanh co uốn khúc, chia triệu triệu ngã rẽ. Lúc nhẹ nhàng êm ả, khi giận dữ cuồng phong, phá tan tất cả những gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHƯ MỘT GIÒNG SÔNG_Nguyễn Tường Tuấn