Daily Archives: Tháng Một 28, 2021

TẾT CỦA TẦU HAY TẾT CỦA TA?_Phạm Trần Anh

TẾT CỦA TẦU HAY TẾT CỦA TA? Phạm Trần Anh              Như chúng tôi đã chứng minh lịch sử Trung Hoa thời cổ đại là lịch sử của đại tộc Việt vì lịch sử Trung Quốc chỉ bắt đầu từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TẾT CỦA TẦU HAY TẾT CỦA TA?_Phạm Trần Anh