Daily Archives: Tháng Một 24, 2021

Biết Ơn Người Đi Trước – Bài của Trần Trung Đạo

BIẾT ƠN NGƯỜI ĐI TRƯỚC : TRUNG TƯỚNG LÂM QUANG THI  TRẦN TRUNG ĐẠO Giới thiệu: Nhận được tin buồn Trung Tướng Lâm Quang Thi vừa qua đời tại Fremont, California hôm thứ Ba 19 tháng 1, 2021 thọ 88 tuổi. Hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Biết Ơn Người Đi Trước – Bài của Trần Trung Đạo

Cờ Vàng Trong Bão Tố Chính Trị Hoa Kỳ_Nguyễn Quang Duy

Chuyện bầu cử ở Mỹ đã xong nhưng còn nhiều chuyện khác về chính trị nước Mỹ mà người Việt chúng ta cần suy nghĩ và bàn luận, trong đó việc lá cờ Việt Nam Cộng Hòa còn gọi là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cờ Vàng Trong Bão Tố Chính Trị Hoa Kỳ_Nguyễn Quang Duy