Daily Archives: Tháng Chín 2, 2021

Người Phụ Nữ Gốc Việt Tài Ba (ST)

Người phụ nữ gốc Việt ‘nắm trong tay sức khỏe thế giới’             Aurélia Nguyen, nhà khoa học gốc Việt, chịu trách nhiệm điều phối    và cung cấp vaccine Covid-19 cho 190 nền kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Phụ Nữ Gốc Việt Tài Ba (ST)