Daily Archives: Tháng Chín 13, 2021

Thơ vui: THẤT THẬP KHỔ NHƯ RI. – Cô Dâu K1.

 THẤT THẬP KHỔ NHƯ RI Vài dòng tâm sự của hai ông bà đã có hơn bảy bó tuổi đời “Tam thập nhi lập” vừa lập thân, Tù tội, cơ cực đã sa chân! Trời thương cho cuộc đời đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ vui: THẤT THẬP KHỔ NHƯ RI. – Cô Dâu K1.

Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng – tác gải Trần Mạnh Hảo

THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG NGUY CƠ MẤT NƯỚC ĐANG ĐẾN TỪ BỘ GIÁO DỤC XUỐNG CẤP, VONG THÂN, KHÔNG CHÍNH DANH, KHÔNG TRUNG THỰC, THIẾU TRI THỨC VÀ KHÔNG CÓ TẦNG LỚP TRÍ THỨC Trần Mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng – tác gải Trần Mạnh Hảo