Daily Archives: Tháng Chín 10, 2021

Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản -Trương Chi nhà thơ trẻ trong nước

TÔI SINH RA GIỮA LÒNG CỘNG SẢN. Trương Chi, nhà thơ trẻ trong nước, ghi nhận một sự thật tai nghe mắt thấy : 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản, Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ, Bao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản -Trương Chi nhà thơ trẻ trong nước