Daily Archives: Tháng Chín 16, 2021

Thơ Xướng Họa “THAN THÂN”

Gần tháng nay vào ra bệnh viện mấy lần, chán quá tức cảnh làm bài thơ than thân cho đỡ buồn: Cóc Xanh Xướng: THAN THÂN Gần tám bó rồi có chán không Bỗng dưng cơ thể muốn đình công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xướng Họa “THAN THÂN”