Daily Archives: Tháng Chín 18, 2021

NHỤC tác giả Thái Bá Tân (LHN sưu tầm)

NHỤC Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội.Vừa đặt va-li xuống nền nhà, ông cao giọng hỏi vợ:“Làm sao mà người ta trả lễ?”“Vì con ông làm công an.”“Công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỤC tác giả Thái Bá Tân (LHN sưu tầm)

Môi Trường và Sức Khỏe Người Lớn Tuổi (Sưu tầm)

MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN TUỔI.                                           Thái Công Tụng   Thời tuổi trẻ thì giáo dục là trung tâm còn đến tuổi già thì trung tâm phải là sức khỏe . Hai vấn đề giáo dục và sức khỏe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Môi Trường và Sức Khỏe Người Lớn Tuổi (Sưu tầm)