Khai bút đầu năm _ Cóc Nhà

Cóc Nhà khai bút mừng năm mới.
Chiều Ba Mươi, lạy Phật sám hối. Đưa Tân Sửu
“Sáng Mồng Một, hành hương hái lộc. Đón Nhâm Dần”
Xin phép cho cóc Nhà được múa rìu qua mắt thợ.

Câu đối đầu năm 2022

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.